fbpx
Vijesti

Kemal Čaušević mora vratiti 1,7 miliona nezakonito stečenog novca

Kemal Čaušević. Foto: BIRN BiH

Apelaciono vijeće donijelo je odluku o oduzimanju 1,7 miliona imovinske koristi i donijelo privremenu mjeru zabrane raspolaganja nad osam nekretnina.

“Ova mjera trajaće do izmirenja iznosa”, kazao je predsjedavajući Apelacionog vijeća Hilmo Vučinić.

Apelaciono vijeće objavilo je presudu nakon obnovljenog postupka u odnosu na pranje novca i oduzimanje nezakonito stečene koristi, dok je Čaušević ranije pravosnažno osuđen na pet i po godina za primanje dara.

Čaušević je oslobođen optužbe da je u periodu od 2007. do 2012. stavio u legalne tokove novac za koji je znao i koji je sam pribavio krivičnim djelom primanje dara. Presuda se odnosi na kupovinu 11 stanova, poslovnih prostora i njiva u ukupnoj vrijednosti od 1,4 miliona maraka.

“Da bi se radilo o krivičnom djelu pranja novca bilo je potrebno utvrditi izvan razumne sumnje da su nekretnine kupljene od prljavog novca”, kazao je Vučinić.

On je rekao da je nalaz vještaka Tužilaštva bio uopšten i štur, te da je i sam vještak naveo da ne zna od kog je novca Čaušević kupio nekretnine.

“Samim tim teza Tužilaštva dovedena je u sumnju, a ključni dokaz u pitanje”, obrazložio je Vučinić.

Dodao je da je vještakinja Odbrane prikupila podatke o izvorima finansiranja za kupovinu nekretnina, pa je tako navela da je jedan od stanova u vlasništvu Čauševića kupljen 2001. godine sredstvima Vlade Federacije BiH, posredstvom Fonda za rješavanje stambenog pitanja.

Vučinić je naveo još dvije nekretnine koje su kupljene sa štednih i tekućih računa Čauševića i njegove porodice, dok će za ostale detaljnije obrazloženje biti izneseno u pisanoj presudi.

Apelaciono vijeće je u oktobru 2022. godine ukinulo dio prvostepene presude kojom je Čaušević bio proglašen krivim za primanje dara i pranje novca, te osuđen na devet godina zatvora.

Apelaciono vijeće je tada potvrdilo presudu u odnosu na prvu tačku po kojoj je Čaušević pravosnažno osuđen da je od 2007. do 2011. kao direktor UIO pogodovao uvoznicima tekstila a zauzvrat od njih primio 1,7 miliona. Za ovo djelo mu je izreklo pet i po godina zatvora. Dio koji se odnosi na pranje novca i odluku o oduzimanju imovinske koristi je ukinut a suđenje je obnovljeno.

U obnovljeno suđenje uključena je i Čauševićeva supruga Aida na osnovu zakonskih odredbi koje predviđaju da se, prilikom oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, na pretres poziva osoba na koju je imovinska korist prenesena.

Apelaciono vijeće oslobodilo je Čauševića plaćanja sudskih troškova.


Post Views: 21

Izvor

Oznake: ,

Možda vas zanima