Vlasnik kafića će morati platiti 1.800 KM zbog farbanja fasade zaštićenog Halidovog dvora

8

Kako nam je rečeno u KUIP-u KS, nadzor je proveden u saradnji s nadležnom inspekcijskom službom Općine Centar, a u prisustvu predstavnika pravne osobe ”Sanja CO” d.o.o. u sklopu koje posluje kafić ‘Retro’.

Kako je ranije rečeno, utvrđeno je da ne posjeduju saglasnost Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS, kao ni ostala općinska odobrenja za radove bojenja fasade.

“Prema Zakonu o zaštiti kulturne baštine KS, postupajući inspektor će izdati prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 1.800 KM, odnosno 1.500 KM pravnoj te 300 KM odgovornoj osobi društva. Osim toga, subjektu nadzora bit će izdato i rješenje kojim će biti naloženo da se odgovorna osoba obrati Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS te da u roku od tri dana dostavi dokaz o tome radi pribavljanja stručnih uputstava u vezi s predmetnim radovima”, rečeno nam je u KUIP-u.

Po očitovanju zavoda, inspektor će izdati rješenje da se postupi po izdatom aktu te ustanove. U slučaju da vlasnik ne dostavi dokaz inspektoru da se u ostavljenom roku obratio zavodu ili da ne postupi prema smjernicama zavoda, inspektor može izreći kaznu od 3.000 KM za pravnu osobu i 1.000 KM za odgovornu osobu.

Direktor Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS Nervin Dacić kazao je kako stoje na raspolaganju kako bi se taj nemili događaj sanirao i sve vratilo u prvobitno stanje. Iz Općine Centar koja je vlasnik prostora, a daje ga u najam, najoštrije su osudili narušavanje izgleda urbanog dijela grada, a pogotovo građevina koje su pod zaštitom nadležnih institucija kulture i zaštite graditeljskog naslijeđa.