fbpx
Vijesti

Sutkinje općinskih sudova u Kiseljaku i Travniku priznale disciplinske prekršaje

Božana Banduka, predsjednica Općinskog suda u Kiseljaku, i Selma Voloder-Kadrić, sutkinja Općinskog suda u Travniku, priznale su disciplinski prekršaj “upuštanje u aktivnosti koje su nespojive s dužnostima sudije” te “namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije”, što se sutkinji Voloder-Kadrić stavlja na teret.

Ured disciplinskog tužioca. Foto: BIRN BiH

Tužene Banduka i Voloder-Kadrić su navele da su u odgovoru na tužbu Ureda disciplinskog tužioca (UDT) priznale prekršaje koji im se stavljaju na teret, nakon čega nisu čitani detalji disciplinske tužbe.

Predsjednica Prvostepene disciplinske komisije Aleksandra Obradović je kazala da se tuženim na teret stavlja “upuštanje u aktivnosti koje su nespojive s dužnostima sudije”, a da se sutkinji Voloder-Kadrić na teret stavlja i “namjerno davanje lažne, obmanjive ili nedovoljne informacije u vezi s prijavama za radno mjesto, disciplinskim stvarima, pitanjima unapređenja i napredovanja u službi ili bilo kojim drugim pitanjima koja su u nadležnosti Vijeća”.

“Izričito priznajem navode disciplinske tužbe, što se tiče prekršaja, ja to priznajem”, rekla je Banduka, nakon koje je i tužena Voloder-Kadrić kazala da “izričito priznaje da je počinila prekršaj za koji se tereti”.

Sutkinja Banduka je rekla da nije imala namjeru da krši zakon niti da je bila svjesna da čini prekršaj te da je predsjednica dugo godina, bez ikakvih problema u radu. Dodala je da je sve vrijeme ocjenjivana sa ocjenom pet, da je imala rezultate, ostvarivala norme, te predložila da se kao olakšavajuća okolnost uzme da u sudu imaju dobre međuljudske odnose.

Disciplinska tužiteljica Emira Zulčić je bila mišljenja da su se stekli uslovi za donošenje priznanja te da je UDT u ubjeđenju da su tužene postupale u najboljim namjerama.

“Okolnosti koje su tužene navele za Ured nisu sporne, zaista se radi o dobrim sudijama i nema pritužbi na njihov rad”, kazala je Zulčić te predložila da se donese odluka na osnovu priznanja.

Tužena Voloder-Kadrić je predložila da se kao olakšavajuća okolnost uzme činjenica da u pravosuđu radi 30 godina, svjesno obavljajući posao, što, kako je rekla, pokazuju i njeni rezultati.

Odluka Disciplinske komisije po priznanju će biti donesena naknadno.


Post Views: 28

Izvor

Oznake: Vijesti

Vezani članci