fbpx
BiH

Šest škola i pedeset organizacija i ustanova u zajedničkom projektu za obrazovanje

U organizaciji Međunarodnog udruženja Interaktivne otvorene škole Tuzla, danas je održana Konferencija na kojoj su prezentirani efekti rada obrazovnih mreža u Tuzlanskom kantonu. Radi se o višegodišnjem projektu u kojemu je učestvovalo šest osnovnih škola i više od pedeset  javnih ustanova, institucija, sportskih i drugih organizacija koje su na lokalnom nivou dale doprinos pojedinačnim školskim praksama u kojima su glavnu ulogu imali učenici.

Olimpijada čitanja za promociju čitalačkih navika

Učenici tuzlanske osnovne škole Kreka su unazad godinu i po učestvovali u svojevrsnoj Olimpijadi čitanja koju je osmislio razvojni tim njihove škole, a u kojoj su učestvovale i mjesna zajednica, najbliži vrtić i biblioteke. Prezentirali su djela koja su sami odabrali pročitati, na način da to bude interesantno učenicima nižih razreda. To je jedna od školskih praksi koja je prezentirana na Konferenciji o efektima rada obrazovnih mreža koju je organiziralo Međunarodno udruženje Interaktivne otvorene škole Tuzla.

  • Završavamo projekt sa otvaranjem bibliotečkog prostora sa čitaonicom u školi koju dosad nismo imali, a koja će nam itekako koristiti da razvijamo čitalačku pismenost, kaže Azra Ušanović, nastavnica bosanskog jezika u OŠ „Kreka“ Tuzla članica Razvojnog tima ove škole.

U promociji čitanja, ekologije, sporta i drugih korisnih aktivnosti za djecu učestvovale su i tuzlanske škole Miladije i Kiseljak, te Prva osnovna škola Živinice, Osnovna škola Gornje Živinice i škola Đurđevik. Svaka od njih ostvarila je određenu saradnju sa organizacijama koje djeluju unutar jednog kvadratnog kilometra od škole.

  • Naše polazište je bilo preporuka Pisa istraživanja koje je naša Država prošla 2018. godine gdje je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje rekla da djeca trebaju što više iskustvenog učenja i da to učenje nije limitirano samo na učionicu, niti samo na nastavnika kao izvora znanja, nego treba koristiti one pristupe, metode i načine kako da taj život u lokalnoj zajednici postane dio prostora za učenje djece, kaže o ovom projektu Edina Malkić, direktorica MIOS-a.

Cilj projekta su i bili ishodi interaktivnog i eksperimentalnog učenja, a MIOS je kao pokretač projekta nazvanog „Jedan kvadratni kilometar obrazovanja“ pružao savjetodavnu podršku. Projekt je finansijski podržalo Federalno Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke, i njemačka Fondacija Freudenberg.

Izvor

Oznake: BiH

Vezani članci

Vijesti