fbpx
Vijesti

Počelo obnovljeno suđenje za silovanje u Kotor-Varoši

Okružni sud u Banjaluci. Foto: BIRN BiH

Prema navodima optužnice, Božić je – kao pripadnik Vojske Republike Srpske – 28. juna 1992. silovao jednu žensku osobu hrvatske nacionalnosti.

Okružni sud u Banjaluci ga je februaru ove godine osudio na sedam godina zatvora, a tu presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske i predmet vratio na  ponovno suđenje.

Istom presudom, s njim su bili osuđeni Ostoja i Bosiljko Marković, ali je Vrhovni sud odbacio optužbe u odnosu na njih dvojicu.

Božić je i na ovom ročištu koristio pravo da se brani ćutanjem.

S obzirom na to da je u prethodnom postupku konstatovano da su svjedoci, odnosno oštećene, nedostupne Sudu, te da su svi pozivi za njihovo svjedočenje bili bezuspješni, Tužilaštvo je odustalo od njihovog saslušanja.

“Tužilaštvo ipak ostaje pri stavu da se i sada trebaju pročitati iskazi svjedoka koji su uzeti pred istražnim sudijom“, rekao je tužilac Igor Cimeša.

S druge strane, Božićeva advokatica Jasminka Jovišević prigovorila je na ove dokaze, uz napomenu da suđenje u ovom predmetu – zbog ponašanja Tužilaštva –traje već 30 godina, te zbog toga najviše trpi njen klijent koji cijeli taj period nosi teret optuženog.

“Ovaj predmet je nekoliko puta išao u Tužilaštvo BiH koje nije našlo za shodno da radi na tom predmetu, to jeste da krivično optuži mog branjenika. Sasvim je razumljivo i da oštećene ne žele da se prisjećaju i vraćaju na događaje od prije 30 godina. One sada ignorišu i Sud i Tužilaštvo“, navela je advokatica Jovišević.

Ona je rekla i da Mirko Božić nikada nije saslušan na okolnosti krivičnog djela “ratni zločin protiv civilnog stanovništva”, kao i da izjave oštećenih, koje su date pred istražnim sudijom, nisu uzete na zakonom propisan način.

Ipak, Sudsko vijeće je odlučilo da se zapisnici sa saslušanja pročitaju, a da se taj dio ročišta zatvori za javnost.

Tužilaštvo je danas predložilo da se među dopunskim dokazima saslušaju Ostoja i Bosiljko Marković, koji su tog dana bili u društvu sa Božićem. Oni trenutno, nakon presude Državnog suda, služe kaznu za isto krivično djelo. Ovaj zahtjev je Sudsko vijeće prihvatilo, uprkos brojnim primjedbama Odbrane.

“Na osnovu kojeg osnova i zakonske odredbe tužilac predlaže da se kao svjedoci saslušaju lica koja su pravosnažno osuđena za ovaj postupak i koja su takođe bila obuhvaćena ovom optužnicom?“, pitala je advokatica Jovišević, uz opasku da je riječ o zloupotrebi zakona.

Ipak, Sudsko vijeće je nakon kraćih konsultacija donijelo odluku da prihvate ovaj prijedlog tužioca, uz konstataciju da nije riječ o neuobičajenoj situciji.

“Bosiljko i Ostoja Marković biće dovedeni iz Zavoda za izdržavanje kazne. Sudsko vijeće će cijeniti njihovu situaciju, te da je riječ o osobama koje su pravosnažno osuđene i koje izdržavaju kaznu. Oni će biti poučeni o svojim pravima i načinu svjedočenja, a potrebno je prethodno pribaviti i saglasnost Ministarstva pravde BiH da se oni mogu saslušati kao svjedoci“, rekao je predsjedavajući Sudskog vijeća Blagoja Dragosavljević.

Suđenje se nastavlja 6. oktobra.


Post Views: 14

Izvor

Oznake: Izdvojeno, Vijesti

Možda vas zanima