fbpx
Connect with us

Hi, what are you looking for?

Vijesti

Ovo je detaljno objašnjenje tužioca za šta Međunarodni sud tereti Netanyahua i Sinwara

Glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda Karim Khana obrazložio je za šta ova institucija tereti premijera Izraela Benjamina Netanyahua, lidera Hamasa Yahyea Sinwara, izraelskog ministra odbrane Yoava Gallanta, kao i za još dvojicu najviših lidera Hamasa – Mohameda Diaba Ibrahima al-Masrija i Ismaila Haniyeha.

Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) i Ismail Haniyeh

“Na osnovu dokaza koje je prikupio i ispitao moj Ured, imam razumne osnove vjerovati da su Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim al-Masri i Ismail Haniyeh snose krivičnu odgovornost za sljedeće ratne zločine i zločine protiv čovječnosti počinjene na teritoriji Izrael i Pojasa Gaze od najmanje 7. oktobra 2023.:

 • Istrebljenje kao zločin protiv čovječnosti, suprotno članu 7(1)(b) Rimskog statuta;
 • Ubistvo kao zločin protiv čovječnosti, suprotno članu 7(1)(a), i kao ratni zločin, suprotno članu 8(2)(c)(i);
 • Uzimanje talaca kao ratni zločin, suprotno članu 8(2)(c)(iii);
 • Silovanje i druga djela seksualnog nasilja kao zločini protiv čovječnosti, suprotno članu 7(1)(g), kao i kao ratni zločini prema članu 8(2)(e)(vi) u kontekstu zatočeništva;
 • Mučenje kao zločin protiv čovječnosti, suprotno članu 7(1)(f), kao i kao ratni zločin, suprotno članu 8(2)(c)(i), u kontekstu zatočeništva;
 • Druga nehumana djela kao zločin protiv čovječnosti, suprotno članu 7(l)(k), u kontekstu zatočeništva;
 • Okrutno postupanje kao ratni zločin suprotno članu 8(2)(c)(i), u kontekstu zarobljeništva; i
 • Povreda ličnog dostojanstva kao ratni zločin, suprotno članu 8(2)(c)(ii), u kontekstu zarobljeništva”, saopćio je Khan.

Kako kaže, njegov Ured tvrdi da su ratni zločini koji se navode u ovim prijavama počinjeni u kontekstu međunarodnog oružanog sukoba između Izraela i Palestine i nemeđunarodnog oružanog sukoba između Izraela i Hamasa koji se odvija paralelno.

“Tvrdimo da su zločini protiv čovječnosti za koje se terete bili dio rasprostranjenog i sistematskog napada Hamasa i drugih naoružanih grupa na civilno stanovništvo Izraela u skladu s organizacionom politikom. Neki od ovih zločina, po našoj procjeni, traju i danas”, kazao je.

Tvrdi da postoje razumni razlozi za vjerovanje da su Sinwar, Deif i Haniyeh krivično odgovorni za ubistvo stotina izraelskih civila u napadima koje su počinili Hamas (posebno njegovo vojno krilo, Brigade al-Kasam) i druge naoružane grupe 7. oktobra 2023. i uzimanje najmanje 245 talaca.

“Kao dio naših istraga, moj Ured je intervjuirao žrtve i preživjele, uključujući bivše taoce i svjedoke sa šest glavnih lokacija napada: Kfar Aza; Holit; lokacija muzičkog festivala Supernova; Be’eri; Nir Oz; i Nahal Oz. Istraga se također oslanja na dokaze kao što su CCTV snimci, ovjereni audio, foto i video materijal, izjave pripadnika Hamasa, uključujući navodne počinioce gore navedene, i dokaze vještaka”.

Smatra da su te osobe planirale i potaknule činjenje zločina 7. oktobra 2023. godine i da su svojim radnjama, uključujući lične posjete taocima ubrzo nakon njihove otmice, priznale svoju odgovornost za te zločine.

“Tvrdimo da ti zločini ne bi mogli biti počinjeni bez njihovih radnji. Oni se terete i kao saizvršioci i kao nadređeni u skladu sa članovima 25. i 28. Rimskog statuta”, kazao je.

Dodaje da je tokom posjete Kibucu Be’eri i Kibucu Kfar Aza, kao i lokaciji Supernova Music Festivala u Reimu, vidio razorne scene ovih napada i dubok uticaj nesavjesnih zločina za koje se terete u podnetim prijavama danas.

“Razgovarajući sa preživjelima, čuo sam kako su ljubav unutar porodice, najdublje veze između roditelja i djeteta, izobličene da bi nanijele nesaglediv bol kroz proračunatu okrutnost i krajnju bešćutnost. Ova djela zahtijevaju odgovornost”.

Tvrdi da postoje razumni razlozi za vjerovanje da su taoci uzeti iz Izraela držani u nehumanim uslovima te da su neki bili izloženi seksualnom nasilju, uključujući silovanje, dok su bili držani u zatočeništvu.

“Do tog zaključka smo došli na osnovu medicinske dokumentacije, video-snimaka i dokumentarnih dokaza iz tog vremena, te intervjua sa žrtvama i preživjelima. Moja kancelarija takođe nastavlja da istražuje izveštaje o seksualnom nasilju počinjenom 7. oktobra”.

Izrazio je zahvalnost preživjelima i porodicama žrtava napada 7. oktobra na njihovoj hrabrosti da istupe da predaju svoje račune njegovoj kancelariji.

“Ostajemo fokusirani na dalje produbljivanje naših istraga svih zločina počinjenih u sklopu ovih napada i nastavit ćemo raditi sa svim partnerima kako bismo osigurali da pravda bude zadovoljena”, kazao je.

Ponovio je poziv za hitno oslobađanje svih talaca uzetih iz Izraela i za njihov siguran povratak porodicama. Kako je kazao, to je osnovni zahtjev međunarodnog humanitarnog prava.

Benjamin Netanyahu i Yoav Gallant

“Na osnovu dokaza koje je prikupio i ispitao moj Ured, imam razumne osnove da vjerujem da Benjamin Netanyahu, premijer Izraela, i Yoav Gallant, ministar odbrane Izraela, snose krivičnu odgovornost za sljedeće ratne zločine i zločine protiv čovječanstvo počinjeno na teritoriji Države Palestine (u pojasu Gaze) od najmanje 8. oktobra 2023.:

 • Izgladnjivanje civila kao način ratovanja kao ratni zločin protivno članu 8(2)(b)(xxv) Statuta;
 • Namjerno nanošenje velike patnje ili teške tjelesne ili zdravstvene povrede u suprotnosti sa članom 8(2)(a)(iii), ili okrutno postupanje kao ratni zločin suprotno članu 8(2)(c)(i);
 • Namjerno lišavanje života suprotno članu 8(2)(a)(i), ili ubistvo kao ratni zločin suprotno članu 8(2)(c)(i);
 • Namjerno usmjeravanje napada na civilno stanovništvo kao ratni zločin protivno članovima 8(2)(b)(i), ili 8(2)(e)(i);
 • Istrebljenje i/ili ubistvo protivno članovima 7(1)(b) i 7(1)(a), uključujući u kontekstu smrti uzrokovanih glađu, kao zločin protiv čovječnosti;
 • Progon kao zločin protiv čovječnosti u suprotnosti sa članom 7(1)(h);
 • Druga nehumana djela kao zločini protiv čovječnosti u suprotnosti sa članom 7(1)(k)”, saopćio je.

Tvrdi da su ratni zločini koji se navode u ovim prijavama počinjeni u kontekstu međunarodnog oružanog sukoba između Izraela i Palestine i nemeđunarodnog oružanog sukoba između Izraela i Hamasa (zajedno s drugim palestinskim oružanim grupama) koji se odvija paralelno.

“Tvrdimo da su zločini protiv čovječnosti za koje se terete počinjeni kao dio široko rasprostranjenog i sistematskog napada na palestinsko civilno stanovništvo u skladu s državnom politikom. Ovi zločini, po našoj procjeni, traju do danas”, kazao je.

Tvrdi da dokazi koje je njegov Ured prikupio, uključujući intervjue sa preživjelima i svjedocima, ovjereni video, foto i audio materijal, satelitske snimke i izjave grupe navodnih počinitelja, pokazuju da je Izrael namjerno i sistematski uskraćivao civilno stanovništvo u svim dijelovima Gaza objekata neophodnih za ljudski opstanak.

“To se dogodilo nametanjem potpune opsade Gaze koja je uključivala potpuno zatvaranje tri granična prijelaza, Rafah, Kerem Shalom i Erez, od 8. oktobra 2023. na duže vremenske periode, a zatim samovoljno ograničavanje prijenosa osnovnih zaliha, uključujući hranu i lijekove, preko graničnih prelaza nakon njihovog ponovnog otvaranja. Opsada je također uključivala prekid prekograničnih vodovoda od Izraela do Gaze, glavnog izvora čiste vode u Gazi, na duži period počevši od 9. oktobra 2023., te prekid i ometanje opskrbe električnom energijom od najmanje 8. oktobra 2023. do danas. To se dogodilo zajedno sa drugim napadima na civile, uključujući one koji su čekali u redu za hranu; ometanje isporuke pomoći od strane humanitarnih agencija; i napadi i ubijanje humanitarnih radnika, što je primoralo mnoge agencije da prestanu ili ograniče svoje operacije u Gazi”, kazao je.

Njegova kancelarija tvrdi da su ova djela počinjena kao dio zajedničkog plana za korištenje gladi kao metode rata i drugih djela nasilja protiv civilnog stanovništva Gaze kao sredstva za (i) eliminaciju Hamasa; (ii) osigurati povratak talaca koje je Hamas oteo i (iii) kolektivno kazniti civilno stanovništvo Gaze, koje doživljavaju kao prijetnju Izraelu.

“Efekti upotrebe gladovanja kao metode ratovanja, zajedno s drugim napadima i kolektivnim kaznama na civilno stanovništvo Gaze su akutni, vidljivi i nadaleko poznati, a potvrdili su ih brojni svjedoci s kojima je moj Ured razgovarao, uključujući lokalne i međunarodne doktori medicine. Oni uključuju pothranjenost, dehidraciju, duboku patnju i sve veći broj smrtnih slučajeva među palestinskim stanovništvom, uključujući bebe, drugu djecu i žene”, kazao je.

Kako je dodao, glad je prisutna u nekim područjima Gaze, a u drugim je neizbježna.

“Kao što je prije više od dva mjeseca upozorio generalni sekretar UN-a António Guterres, ‘1,1 milion ljudi u Gazi suočava se sa katastrofalnom glađu – najvećim brojem ljudi ikada zabilježenih – bilo gdje i bilo kada’ kao rezultat ‘katastrofe koju je u potpunosti proizveo čovjek’. Danas, moja kancelarija nastoji da optuži dvojicu najodgovornijih, Netanyahua i Gallanta, i kao saizvršioce i kao nadređene u skladu sa članovima 25 i 28 Rimskog statuta”.

Kako je saopćio Izrael, kao i sve države, ima pravo da preduzme akciju za odbranu svog stanovništva, ali to pravo, međutim, ne oslobađa Izrael ili bilo koju državu njegove obaveze da poštuje međunarodno humanitarno pravo.

“Bez obzira na sve vojne ciljeve koje bi mogli imati, sredstva koja je Izrael odabrao da ih postigne u Gazi – naime, namjerno izazivanje smrti, gladovanja, velikih patnji i teških povreda tijela ili zdravlja civilnog stanovništva – su kriminalna. Od prošle godine, u Ramali, u Kairu, u Izraelu i u Rafi, dosljedno sam naglašavao da međunarodno humanitarno pravo zahtijeva od Izraela da preduzme hitne mjere kako bi odmah omogućio pristup humanitarnoj pomoći u Gazi u velikom obimu. Posebno sam naglasio da gladovanje kao metoda rata i uskraćivanje humanitarne pomoći predstavljaju prekršaje Rimskog statuta. Nisam mogao biti jasniji. Kao što sam takođe više puta naglašavao u svojim javnim izjavama, oni koji se ne pridržavaju zakona ne treba da se žale kasnije kada moja Kancelarija preduzme nešto. Došao je taj dan” saopćeno je.

U podnošenju ovih zahtjeva za izdavanje naloga za hapšenje, njegov Ured djeluje u skladu sa mandatom prema Rimskom statutu.

“Dana 5. februara 2021. godine, Pretpretresno vijeće I odlučilo je da Sud može vršiti svoju krivičnu jurisdikciju u situaciji u Državi Palestini i da se teritorijalni opseg ove nadležnosti proteže na Gazu i Zapadnu obalu, uključujući istočni Jerusalem. Ovaj mandat je u toku i uključuje eskalaciju neprijateljstava i nasilja od 7. oktobra 2023. godine. Moja kancelarija takođe ima nadležnost nad zločinima koje su počinili državljani država članica i državljani zemalja koje nisu članice na teritoriji države članice”.

Kako kaže, današnje prijave su rezultat nezavisne i nepristrasne istrage njegovog Ureda.

“Vođen našom obavezom da podjednako istražujemo inkriminirajuće i oslobađajuće dokaze, moja Kancelarija je marljivo radila na odvajanju tvrdnji od činjenica i na trezvenom iznošenju zaključaka zasnovanih na dokazima Pretpretresnom vijeću. Kao dodatnu garanciju, takođe sam bio zahvalan na savjetu panela stručnjaka za međunarodno pravo, nepristrasne grupe koju sam sazvao da podrži pregled dokaza i pravnu analizu u vezi sa ovim zahtevima za nalog za hapšenje. Komisija se sastoji od stručnjaka sa izuzetnim ugledom u međunarodnom humanitarnom pravu i međunarodnom krivičnom pravu, uključujući Sir Adriana Fulforda PC-a, bivšeg lorda žalbenog sudiju i bivšeg sudiju Međunarodnog krivičnog suda; Barunica Helena Kennedy KC, predsjednica Instituta za ljudska prava Međunarodnog udruženja advokata; Elizabeth Wilmshurst CMG KC, bivša zamjenica pravnog savjetnika u UK Foreign and Commonwealth Office; Danny Friedman KC; i dva moja specijalna savjetnika – Amal Clooney i Njegova Ekselencija sudija Theodor Meron CMG. Ova nezavisna ekspertska analiza podržala je i ojačala prijave koje je danas podnio moj Ured. Također sam bio zahvalan na doprinosu brojnih mojih drugih specijalnih savjetnika ovom pregledu, posebno Adame Dieng i profesora Kevina Jon Hellera”.

Naglasio je da se međunarodno pravo i zakoni oružanog sukoba primjenjuju na sve.

“Nijedan vojnik, nijedan komandant, nijedan civilni vođa – niko – ne može proći nekažnjeno. Ništa ne može opravdati namjerno uskraćivanje ljudskim bićima, uključujući toliki broj žena i djece, osnovnih potrepština potrebnih za život. Ništa ne može opravdati uzimanje talaca ili gađanje civila”.

Kaže da su nezavisne sudije Međunarodnog krivičnog suda jedini arbitri o tome da li je ispunjen neophodan standard za izdavanje naloga za hapšenje.

“Ako udovolje mojim zahtjevima i izdaju tražene naloge, ja ću tada blisko sarađivati ​​sa sekretarom u svim naporima da uhapsim imenovane osobe. Računam na sve države potpisnice Rimskog statuta da će prihvatiti ove prijave i naknadnu sudsku odluku sa istom ozbiljnošću koju su pokazale u drugim situacijama, ispunjavajući svoje obaveze prema Statutu. Takođe sam spreman da radim sa državama koje nisu članice u našoj zajedničkoj potrazi za odgovornošću. U ovom trenutku je od ključne važnosti da mojoj kancelariji i svim dijelovima Suda, uključujući njegove nezavisne sudije, bude dozvoljeno da svoj posao obavljaju potpuno nezavisno i nepristrasno. Insistiram da se svi pokušaji ometanja, zastrašivanja ili nepropisnog uticaja na službenike ovog suda moraju odmah prekinuti. Moja kancelarija neće oklijevati da postupi u skladu sa članom 70 Rimskog statuta ako se takvo ponašanje nastavi”, dodaje.

Zabrinut je i dalje zbog tekućih optužbi i novih dokaza o međunarodnim zločinima koji su se dogodili u Izraelu, Gazi i na Zapadnoj obali.

“Naša istraga se nastavlja. Moj Ured pokreće višestruke i međusobno povezane dodatne istražne linije, uključujući izvještaje o seksualnom nasilju tokom napada 7. oktobra, i u vezi s bombaškim napadom velikih razmjera koji je uzrokovao i nastavlja uzrokovati toliko smrtnih slučajeva, ranjavanja i stradanja civila u Gaza. Podstičem one koji imaju relevantne informacije da kontaktiraju moju Kancelariju i da dostave informacije putem OTP Linka. Moj Ured neće oklijevati da podnese daljnje zahtjeve za izdavanje naloga za hapšenje ako i kada smatramo da je prag realnog izgleda osude ispunjen. Ponavljam svoj poziv svim stranama u trenutnom sukobu da se sada pridržavaju zakona”, zaključio je.

Izvor

Izdvojeno

Sport

Ova vijest je preuzeta sa portala Sport 1 Naime, nekoliko sati prije utakmice Albanci su napali bar u kojem su se nalazili navijači Srbije...

Magazin

Pjevačica Tanja Savić nedavno je gostovala u emisiji ‘Ami G Show’, no odmah po dolasku popularni voditelj Ognjen Amidžić podsjetio ju je na njeno...

Biznis

Za izgradnju iz općinskog budžeta izdvojeno oko 300.000 maraka U Centru “Safet Zajko” počeli su radovi na izgradnji najvećeg dječijeg igrališta u Sarajevu, čime...

BiH

POMOZI NAM DA SE GRIJEHA KLONIMO, DA ISTINU GOVORIMO, DA DOBRA DJELA RADIMO, DA NIKOM ZLA NE ČINIMO. DA NAŠA DJECA I NAŠA OMLADINA...