fbpx
Vijesti

Oslobođenje – Ima li BiH agente pred Evropskim sudom?

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu (ESLJP) u predmetu Slavena Kovačevića protiv Bosne i Hercegovine donesena je krajem augusta, a trenutno se radi na njenom službenom prevodu na naše jezike. Sudiji Evropskog suda iz BiH mandat je istekao prije dvije godine, ali imenovanje, odnosno prijedlog za imenovanje koji sadrži tri osobe, još je na čekanju. U Predsjedništvu BiH nema konsenzusa.

I agenti iz BiH pri ESLJP-u su zapravo vršioci dužnosti. Na tu poziciju su imenovani 2020. Sevlid Hurtić, ministar za ljudska prava i izbjeglice, početkom septembra je istakao da su agenti pod direktnim patronatom Vijeća ministara BiH, a zaposlenici su Ministarstva.

Utvrđivanje činjenica

– Jedna stvar je simptomatična. Na početku mandata sam tražio sve podatke o ljudima koji rade u Ministarstvu. Ti agenti su imenovani 2020. i piše da je njihovo imenovanje do kraja konkursne procedure, što je po meni nezakonito. Koliko znam, oni mogu biti u mandatu tri mjeseca plus tri, objasnio je Hurtić.

Konkursna procedura započela je kada je na proljeće u VMBiH usvojen pravilnik o imenovanju. Hurtić je odmah nakon toga raspisao konkursnu proceduru za imenovanje agenata.

– Mislim da institucije koje su odgovorne u BiH treba da utvrde zašto je neko imenovan do kraja procesa izbora novih agenata u ovom Sudu, kazao je ministar.

Za člana Venecijanske komisije, 2013. godine imenovan je Zlatko Knežević, a za zamjenske članove Nedim Ademović i Marko Bevanda

Dr. Slaven Kovačević, savjetnik predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića, ističući da se oslanja na izjave Hurtića, najavio je naredne korake i moguće krivične prijave protiv agenata pri ESLJP-u iz BiH, a koji budu samostalno reagovali na presudu i podnosili tužbe.

– Ministar je istakao da su oni u v. d. statusu koji je istekao prije dvije godine. To znači da oni onda više nisu agenti i ako nastave da rade ono što rade, ja ću morati djelovati u skladu s tim, objasnio je Kovačević.

Ako su istiniti navodi o isteku njihovog statusa vršitelja dužnosti, Kovačević smatra da onda BiH zapravo nema ove agente. Dodao je i da će ukoliko nastave sa svojim aktivnostima, podnijeti krivičnu prijavu.

Harisa Bačvić, v. d. zastupnica VMBiH-a pri ESLJP-u, kaže da je dosta netačnih informacija plasirano u medijima.

– Rješenjima VMBiH kolegice Monika Mijić, Jelena Cvijetić i ja imenovane smo za v. d. zastupnice VMBiH pri ESLJP-u. Kasnije je taj pravni status potvrđen rješenjima Odbora državne službe za žalbe i presudama Suda BiH. U skladu sa tim aktima, trenutne v. d. zastupnice ostaju na dužnosti do imenovanja novih v. d. zastupnika ili do imenovanja zastupnika nakon provedene konkursne procedure koja je u toku, kaže Bačvić.

Za podnošenje zahtjeva da se predmet iznese pred Veliko vijeće, ona ističe da nije potrebna saglasnost VMBiH, odnosno nije propisana i nikada nije ni tražena. Kaže da je takav zahtjev uložen i u predmetu Zornić, ali je odbijen. Njena namjera je da, nakon službenog prevoda, presudu iznese pred VMBiH, sa svim relevantnim podacima. Tada će se donijeti odluka oko mogućeg ulaganja zahtjeva.

Dva agenta

Hurtić objašnjava da je prošle sedmice jedna od agentica imenovana na drugu funkciju, tako da je BiH trenutno ostala sa dva agenta.

– Oni su v. d. i kad se potpisivao taj ugovor, donesena je odluka da su oni tu do kraja konkursne procedure, kaže Hurtić i dodaje da kada je donesena odluka, uopće nije bio raspisan konkurs.

Po logici stvari, jer su agenti na platnom spisku Ministarstva, a odgovaraju VMBiH, ministar smatra da sva ova pitanja treba plasirati VMBiH. Dodaje da će presudu, nakon prevoda dostaviti VMBiH i tu tačku staviti na dnevni red. U zajedničkom saopćenju agentica, navedeno je da su “i dalje ovlaštene zastupati BiH pred ESLJP-om”. Poručile su i kako prijetnju krivičnom prijavom, samo zato što rade svoj posao, smatraju neprimjerenom.

Za člana Venecijanske komisije, 2013. godine imenovan je Zlatko Knežević, a za zamjenske članove Nedim Ademović i Marko Bevanda. Za imenovanje je nadležno Predsjedništvo BiH. 

Izvor

Oznake: Izdvojeno, Vijesti

Možda vas zanima