fbpx
Vijesti

Kukić: Biće vještačena sposobnost optuženog za suđenje

Mirsad Kukić s braniteljicom. Foto: BIRN BiH

Sudija Nedim Ćosić prihvatio je prijedlog Odbrane nakon što je braniteljica Jadranka Ivanović priložila nalaz optuženog od juče, navodeći da je rizično da sjedi u sudnici.

“Predlažemo da se angažuje vještak, da se utvrdi da li je uopšte procesno sposoban”, kazala je braninteljica.

Ona je priložila najnoviji, kao i medicinske nalaze Kukića iz prethodnih godina. Tužiteljica Ena Bahtijarević Alagić kazala je da se ne protivi vještačenju s obzirom na posljednju dijagnozu.

Ivanović je kazala da ostavlja Sudu na odluku da li će vještačenje obaviti raniji vještak ili tim vještaka. Kukuć je zatražio da vještak ne bude iz Sarajeva jer se, kako je naveo, boji za svoj život. Dodao je da nije siguran da može pratiti suđenje i da njegova bolest samo može uznapredovati.

Postupak protiv Kukića razdovjen je zbog zdravstvenih razloga u oktobru 2017. iz predmeta u kojem je bio optužen s Amirom Zukićem, Safetom Bibićem, Senadom i Nedžadom Trakom, Ramizom Karavdićem, Esedom Džananovićem i Asimom Sarajlićem zbog zloupotreba pri zapošljavanju u javnim preduzećima. Zukiću i drugima je izrečena prvostepena presuda.

Optužnica Kukića tereti za primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem prilikom zapošljavanja Amela Škalje, sina nekadašnjeg poslanika Omera Škalje, 2016. u podružnici “Elektrodistribucije” u Tuzli.

Prema optužnici, Kukić, koji je bio predsjednik Kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) u Tuzli, prvobitno se protivio zapošljavanju Škalje, ali je poslije dao “zeleno svjetlo” dok je bio u centrali SDA sa tadašnjim visokim funkcionerima Amirom Zukićem i Asimom Sarajlićem.

Kukić je u oktobru 2020. bio osuđen na godinu zatvora, ali je Kantonalni sud ukinuo ovu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje.

Prije iznošenja prijedloga za vještačenje, tužiteljica Bahtijarević Alagić se izjasnila da se protivi svim dokazima koje je na ročištu 28. decembra Odbrana predložila da se izvedu na obnovljenom suđenju.

Ona je kazala da se protivi ponovnom saslušanju 12 svjedoka jer to ne bi bilo svrsishodno, pošto su već dali svoj iskaz, kao i pozivanju Zukića i Sarajlića.

“Njih dvojica su optuženi u predmetu koji nije okončan i procesno ne mogu ni dati iskaz”, kazala je tužiteljica.

Prema njenim riječima, nepotrebno je angažovati stručnjaka da protumači jednostavne riječi optuženog, koje svi mogu shvatiti.

Nastavak suđenja biće zakazan nakon vještačenja optuženog.


Post Views: 38

Izvor

Oznake: Vijesti

Vezani članci