Kako zvuče naglasci naroda iz bivše Jugoslavije

11

Za Bojana Skrobića bi se moglo reći da je pravi poliglot. Snimio je vidio u kojem priča raznim ex-Yu jezicima i naglascima, a većina se složila da je to obavio i više nego odlično.