Kako naplatiti štetu zbog loših puteva

24

Rupe kojih je sve više na putevima u BiH su nešto čega se pribojava svaki vozač. Zbog snijega, leda i soli ima ih svuda, velike su i duboke, a pravo pitanje je kako i od koga naplatiti odštetu ukoliko na nekoj od njih “naudite” svom vozilu?

Kakva je procedura? Šta vozač treba da uradi? U kojim slučajevima nema odštete, a šteta je nastala zbog ostećenja na putu? Koliko prijava do sada je bilo i koliko šteta je isplaćeno?

Vozači moraju da pozovu saobraćajnu policiju, koja treba da obavi uviđaj i sačini zapisnik. Ono što trebate znati je da je u takvim situacijama saobraćajna policija obavezna da izađe na lice mjesta, jer se i oštećenje na vozilu zbog recimo rupe na cesti smatra saobraćajnom nezgodom.

Druga važna stvar jeste da vozač fotografiše i oštećenja i rupu iz nekoliko uglova, a vrlo je poželjno uzeti izjave svjedoka ako ih ima.

Sljedeći korak jeste utvrđivanje štete, a za to su zaduženi ovlašteni sudski procjenitelji.

Za sve auto-puteve i magistralne puteve u BiH su odgovorni JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH, JP Putevi Republike Srpske i JP Autoputevi Republike Srpske.