Inicirana popuna aktivnog sastava policije i formiranje rezvernog sastava u FBiH

28

 

Istovremeno je zatraženo da se zvanično pokrenu procedure za izmjene zakona u FBiH i kantonima kojima će se omogućiti uvođenje rezvernog sastava policije – saopćeno je iz SDA.

– S obzirom da su se MUP entiteta RS i Narodna skupština RS oglušile na upozorenja i apele domaćih i dijela međunarodnih zvaničnika, te utvrdile nacrt zakona kojima će rezverni sastav policije biti uveden u entitetu RS, ovakav odgovor smatramo nužnim i jedino ispravnim, kako se ne bi narušio balans policijskih snaga u entitetima – navodi se u saopćenju.

U SDA očekuju od ostalih političkih stranaka u FBiH da se pridruže i podrže ovu inicijativu.

SDA će, također, poduzeti sve zakonske mogućnosti da se iz novog zakona u entitetu RS ukloni odredba o tzv. legendiranju, koja bi omogućila izdavanje lažnih bh. dokumenata za navodno izvođenje policijskih akcija. Takva odredba protivna je važećim zakonima i policijskim standarima, a njome bi se omogućile brojne zloupotrebe i narušila sigurnost – saopćeno je iz SDA.