Povežite se sa nama

Vijesti

Dronovi više neće biti “slobodne ptice”… Evo u kojim uslovima i ko može upotrebljavati dronove u zračnom prostoru BiH

Objavljeno

-

Pravilnik o uslovima za izvođenje letačkih operacija dronom stupa na snagu 25.09.2020. godine, te je ostavljeno, kako je rekao Aleksandar Lalović, stručni saradnik za odnose s javnošću i WEB, Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH, dovoljno vremena da se korisnici, operatori i vlasnici dronova upoznaju sa Pravilnikom.

“Ovim Pravilnikom propisuju se uslovi i ograničenja za operatore dronova, a u zavisnosti od kategorije operacija nekomercijalne, komercijalne i radovi iz vazduha i kategorije drona na osnovu težine, podijeljeni su u 4 kategorije. Značaj ovog Pravilnika je u tome da se njim reguliše upotreba dronova u vazdušnom prostoru BiH s obzirom da dijele vazdušni prostor sa “tradicionalnom avijacijom” tj. vazduhoplovima sa posadom i putnicima, kao i da zaštite treća lica na zemlji i njihovu imovinu od povreda, oštećenja, ugorožavanja bezbjednosti, privatnosti i sl.“, kazao je Lalović.

Pravilnikom je kroz kategorizaciju operacija izvršena klasifikacija u odnosu na svrhu i namjenu upotrebe drona, te je kroz Prilog 1, 2 i 3 Pravilnika dat pregled uslova koji trebaju ispuniti operatori drona.

Evo u kojim uslovima i ko može upotrebljavati dronove u zračnom prostoru BiH

Evo u kojim uslovima i ko može upotrebljavati dronove u zračnom prostoru BiH

Evo u kojim uslovima i ko može upotrebljavati dronove u zračnom prostoru BiH

Kategorizacija je izvršena na komercijalne i nekomercijalne operacije dronom i na radove iz zraka dronom. Za svaki od njih dati su posebni uslovi koji se moraju ispuniti.

Za Nekomercijalne operacije dronom starosna dob je od 14 do 18 godina i samo danju unutar vidnog polja. U nekomercijalnom letenju, letenje dronom nije dozvoljeno iznad ljudi, životinja, objekata, vozila, plovila, puteva, željezničkih pruga, vodenih puteva, dalekovoda ili drugih zrakoplova na daljinsko upravljanje na horizontalnoj udaljenosti udaljenosti manjoj od 50 metara, unutar aerodromske zone. Maksimalna dozvoljena visina letenja je do 30 metara.

Kada je u pitanju Komercijalno letenje dronom, ono se vrši samo danju, unutar vidnog polja, pri čemu operator drona mora biti upoznat sa okolinom u kojoj leti, osigurati predviđeno mjesto za slijetanje i isto vidljivo obilježiti ( u slučaju autonomnog slijetanja). Ukoliko se operacije dronom vrše izvan vidnog polja, horizontalno rastojanje ne smije biti veće od 1000 m. Starosna dob za upravljanje je 18. godina. Vlasnik mora, posjedovati policu osiguranja i postupati u skladu s tehničkom dokumentacijom. Maksimalna dozvoljena visina letenja drona je do 120 metara.

Letenje dronom u svrhu izvođenja radova iz zraka može se izvoditi unutar vidnog polja ili izvan vidnog polja, bez obzira na kategoriju drona. Radovi iz zraka dronom mogu da se vrše i na visinama koje su preko 120 m AGL i na udaljenosti manjoj od 1.5 km od aerodroma, ali uz obaveznu saglasnost nadležne kontrole letenja ili Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) i odobrenje BHDCA, bez obzira da li se letenje dronom vrši u kontroliranom ili nekontroliranom zračnom prostoru.

Pravilnikom je predviđeno da je operator/vlasnik drona obavezan da podnese Zahtjev za upis drona u evidenciju.

BHDCA je odlučila da Pravilnik sprovede u fazama, a prva faza je upis drona u evidenciju. Svakom dronu koji se upiše u evidenciju, BHDCA dodjeljuje evidencijsku oznaku u obliku i formatu koji je propisan od strane BHDCA.  Na svake tri godine vlasnik drona i/ili operator drona je obavezan produžiti upis u evidenciju, u protivnom se briše iz evidencije.

“Nakon izvršenog upisa drona u evidenciju, Direkcija izdaje potvrdu kojom vlasnik/operator drona dokazuje da je dron upisan u evidneciju. Potrebno je napomenuti da Zahtjev za upis drona u evidenciju podnose i institucije entiteske, državne (vojska, policija, civilna zaštita u i sl.)…, pri čemu se na njih Pravilnik odnosi samo u dijelu evidencije drona”, rekao je Lalović.

Druga faza odnosi se na polaganje ispita iz poznavanja propisa iz civilnog vazduhoplovstva BiH za operatore drona.

Ispit provodi BHDCA, a operator drona podnosi zahtjev prema BHDCA na propisanom obrascu. Ispit se smatra položenim ukoliko kandidat tačno odgovori na 75 posto i više od ukupnog broja pitanja koje dobije na testu, nakon čega BHDCA izdaje Potvrdu o poznavanju propisa iz civilnog zrakoplovstva za operatora drona.

Treća faza su operativna odobrenja a odnose se to da se prije leta provjeri ispravnost drone, trebaju prikupiti sve potrebne informacije meteorološke, uvjete i karakteristike područja i dr. koje su neophodne za sigurno izvršavanje planiranog leta, treba osigurati da sve prepreke budu sigurno nadvišene tokom svih faza leta, ali ne više od 50 m od prepreke i drugo.

Kako Lalović kaže cilj i svrha polaganja ispita iz poznavanja propisa iz civilnog vazduhoplovstva BiH za operatore drona je zapravo da se provjere operatori drona koliko znaju o propisima, uslovima i detaljima oko vazdušnog prostora kako bi se održao nivo bezbjednosti u vazdušnom prostoru, te da se utiče na povećanje svijesti kod operatora dronova tokom upotrebe šta treba da preduzmu ukoliko lete u kontrolisanom vazdušnom prostoru, kome da se obrate za dodatna odobrenja koja mogu propisana za dio vazdušnog prostora, zaštita trećih lica i imovina, mjere za smanjenje/ublažavanje rizka i sl..

Detaljna informacije o provođenju polaganja ispita će biti uskoro objavljene na web stranici BHDCA i putem društveni mreža, te će operatorima biti ostavljeno dovoljno vremena za pripremu.

Na pitanje ko će vršiti eventualna testiranja za letjelice i koliko će ista koštati Lalović kaže da testiranje u smislu provjere vještine upravljanja dronom nije predmet Pravilnika, ali prema trenutnim nacrtima međunaronih propisa koji će biti obavezujući za sve zemlje u svijetu očekuje se da će u narednih pet godina i ta obaveza biti propisana.

Ovdje pročitajte izvorni tekst:
Oglašavanje

Vijesti

Elektrotehnički fakultet uspješno instalirao 5G telekomunikacijsku opremu (VIDEO)

Objavljeno

-

Od

Radi se o 5G opremi baziranoj na kombinaciji univerzalnog programabilnog radiokomunikacijskog hardvera i visoko fleksibilnog softvera. Uz pomoć nabavljene opreme implementirana je 5G standalone (SA) mreža, tačnije samostalna 5G mreža koja za funkcionisanje ne zahtijeva postojanje 4G infrastrukture. Na taj način se smanjuju troškovi održavanja mreže i baznih stanica, te stvaraju dobri preduslovi za poboljšanje performansi, povećanje energetske efikasnosti i smanjenje neželjenog elektromagnetskog zračenja u okolinu.

Doc.dr Enio Kaljić, dipl.ing.el, voditelj Laboratorije za softverski definisane mreže je istakao da se radi o prvoj akademskoj 5G standalone mreži u regionu. Nabavljena oprema će biti korištena i u nastavnom procesu te će znatno proširiti kapacitete za naučno-istraživački rad. Oprema je otvorenog tipa što omogućava jednostavne softverske nadogradnje i razvoj novih telekomunikacijskih usluga.

Nabavka opreme je podržana u okviru EU Erasmus+ projekta BENEFIT, projekta “Razvoj dugoročno programabilne arhitekture podatkovne ravni mobilne mreže pete generacije (5G)” pod pokroviteljstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te projekta “Poboljšanje performansi mobilnih mreža pete generacije (5G) primjenom koncepta dugoročne programabilnosti” pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke. Nabavka terminalne 5G opreme je podržana od kompanije UniBox.

Šef Odsjeka za telekomunikacije, doc.dr Miralem Mehić, dipl.ing.el, izjavio da je Elektrotehnički fakultet u prethodne dvije godine izvršio značajnu modernizaciju telekomunikacijske opreme. Zahvaljujući saradnji sa industrijskim partnerima i angažmanu na EU projektima, Elektrotehnički fakultet je napravio značajan iskorak u modernizaciji svojih resursa u skladu sa europskim standardima. Studenti koji upišu Odsjek za telekomunikacije će imati priliku studirati po modernim standardima te koristiti napredne laboratorijske alate. Pored širokog spektra istraživačkih oblasti kao što su kvantna kriptografija, celularne i bežične mreže, telekomunikacijska sigurnost, Internet-of-Things i LoraWAN mreža, Odsjek za telekomunikacije će se od sada moći aktivno baviti i istraživanjem modernih 5G mreža.

Sarajevski fakultet nabavio 5G telekomunikacijsku opremu

Šta je to 5G?

Napredni sistemi mreža pete generacije (5G), definisani kao ultra-brze mreže koje će biti nosioci budućeg Interneta, ne predstavljaju samo evoluciju trenutne generacije mobilnih mreža, nego i potpunu revoluciju na polju informaciono-telekomunikacijskih tehnologija (ITT). Ove tehnologije predstavljaju jedan od glavnih pokretača Evropske ekonomije, zbog činjenice da prihodi ITT sektora čine čak 10% od ukupnog evropskog GDP-a, sa godišnjom tržišnom vrijednosti od gotovo 700 milijardi Eura. U tom smislu, od 5G mreža, kao trenutno najatraktivnijih predstavnika ITT-a, se očekuje da će da osiguraju ultra pouzdane i ultra brze usluge svugdje i za sve i na taj način doprinesu ne samo povećanju globalnog GDP-a, nego i poboljšanju kvalitete života ljudi.

5G mreže su karakteristične po niskoj latenciji (kašnjenju, vremenu odziva) i velikom propusnom opsegu. U odnosu na postojeće 4G mreže u kojima je latencija između 20 i 150 milisekundi, u 5G mrežama se u idealnim uvjetima latencija kreće u rasponu od par milisekundi. Dodatno, 5G mreže donose i značajna poboljšanja i na polju energetske efikasnosti.

Ovdje pročitajte izvorni tekst:
Nastavite čitati

Vijesti

Svečano otvorena Sebilj česma i moderna fontana na Gradskom bulevaru u Živinicama (FOTO)

Objavljeno

-

Od

Presijecanjem vrpce sinoć je svečano otvorena novoizgrađena Sebilj česma i moderna fontana na Gradskom bulevaru u Gradu Živinice. Vrpcu su svečano presjekli gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković, predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić i Edvin Selić, donator koji je učestvovao u izgradnji Sebilj česme.

Naime, uz zaista velik broj lokacija na području Grada Živinice obuhvaćenih radovima na izgradnji i modernizaciji Grada Živinice, završena je izgradnja Sebilj česme i moderne fontane na Gradskom bulevaru, zatim Gradskog sata, te prostorno uređenje dijela Gradskog bulevara Nesib Malkić.

Radi se o projektu koji će građanima omogužiti ljepši i udobniji život, ali i u cjelosti dati bolju sliku o Živinicama kao Gradu. Vrijednost projekta je 200.000,00 KM, a finasiran je zajedničkim sredstvima Grada Živinice, Vlade Tuzlanskog kantona, našeg sugrađanina Edvina Selića koji je učestvovao u izgradnji Sebilj česme.

Sebilj česma će osim osnovne namjene dostupnosti vode za piće biti i jedan poseban dekorativni simbol Grada.

Prema riječima gradnačelnika Samira Kamenjakovića Sebilj česma će osim što će koristi tokom vrućih ljetnih dana, imati i kulturološki značaj, jer će biti i okupljalište građana, šetača, a i turista. Sebilj česme, kao i fontane su obično smještene na trgovima, i često su gradovi u kojima se nalaze upravo prepoznatljivi po njihovoj jedinstvenoj arhitekturi.

Ovim projektom se nastavlja plansko uređivanje našeg Grada na evropskom nivou sa zadržavanjem tradicije.

„Grad Živinice osim velikog privrednog razvoja i razvoja same privrede, te uticaja na razvoj poljoprivrede i pravljenje Strategije razvoja turizma želimo promijeniti našu okolinu i želimo napraviti veliku kampanju uljepšavanja dijelova Grada koji nisu dolazili do izražaja, te da ih pokažemo na najljepši mogući način. Ovo je samo primjer uljepšavanja Grada na evropskom nivoum, a ujedno i zadržavanje tradicije. Htjeli smo napraviti spoj suvremenog doba i tradicije, i iz tog razloga smo radili na uljepšavanju Grada sa Sebiljom i novom modernom fontanom. Nakon što smo otvorili ljetnu scenu i uredili dio Gradskog bulevara kojeg smo večeras otvorili nastavit ćemo sa uljepšavanjem Grada i sa planskim načinom i programiranjem na najbolji način promocije Živinica i turizma, i nadam se da ćemo za tri ili četiri godine sve tačke u Gradu Živinice uljepšati na način na koji smo i do sada.“, kazao je gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković.

„Živinice su pokazatelj dobre saradnje i pokazali smo kroz niz projekata da se radi o lokalnoj zajednic koja je najzrelija u Bosni i Hercegovini. Svom Gradu poklanjamo Sebilj česmu i fontanu, a na tome se nećemo zadržati. Želim čestitati građanima na lijepim poklonima, a trudit ćemo se da Grad Živinice učinimo još ljepšim za življenje.“, rekao je predsjedavajući Gradskog vijeća Nail Jusić.

Ovdje pročitajte izvorni tekst:
Nastavite čitati

Najčitanije