Da li ćemo doživjeti rekonstrukciju “Piste” u Vukovijama?

121

I danas, 10.05.2019. godine, takozvana “Pista” u Vukovijama Gornjim izgleda na sve osim na normalan regionalni put (R-469) koji spaja Kalesiju i Živinice, i koji je na žalost, ili pak na svu sreću, jedan od puteva koji vode do Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Zima, kiša i snijeg su učinili svoje i cesta koja je nakon pripremnih radova bila spremna za asfaltiranje u međuvremenu je postala makadamski put, kojim dnevno prolazi više hiljada vozila, a ponovni početak, odnosno završetak radova, se ne nazire. Svi oni koji koriste ovu dionicu puta, a pogotovo mještani ovog naselja su ogorčeni na izvođača radova, ali i na Direkciju regionalnih cesta TK, koji od mjeseca oktobra 2018. godine sve ovo nijemo posmatraju.

Naime, tender za javnu nabavka radova na rekonstrukciji, rehabilitaciji i sanaciji regionalne ceste R-469 „Živinice -Međaš“ st. km.12+750 do st.km.14+530 cca l=1780 m š=12m raspisan je 06.09.2018. godine, a procijenjena vrijednost nabavke je 854.700,00 KM (bez PDV-a). Na tender su se javile ukupno tri firme, sve tri ponude su ocijenjene kao prihvatljive, a najpovoljniji ponuđač bila je firma Cestotehnik d.o.o. Tuzla sa ponudom od 854.620,62 KM, odnosno 79,38 KM manje od procijenjene vrijednosti. Ugovor je zaključen 15.10.2018. godine (u mjesecu oktobru), a rok za izvođenje radova je 60 dana od dobijanja naloga za početak radova.

Ono što je zanimljivo da je jedna dionica u dužini od nekih 100 metara asfaltirana i onda su radovi obustavljeni. Obrazloženje je da je u pitanju “euro asfalt” koji ne zadržava vodu na sebi te da je potrebno određeno vrijeme za testiranje. Postavljaju se dva pitanja, prvo, da li se predmet nabavke može mijenjati nakon zaključenja ugovora, obzirom da je tenderom već specificirana vrsta površinskog sloja, a drugo, da li se taj “euro asfalt” mogao testirati negdje drugo, odnosno da li isti posjeduje određene ateste kojima se garantuje njegov kvalitet?

Radovi na pisti su počeli davno, čak u 2018. godini, i od potpisivanja ugovora do današnjeg dana je prošlo skoro 7 mjeseci, a “Pista” je u katastrofalnom stanju, vozači redovno voze suprotnim trakama pokušavajući da izaberu nešto zdravije dionice, ugrožavajući time druge učesnike u saobraćaju. Ovim putem apelujemo prije svega na Direkciju regionalnih puteva, firmu “Cestotehnik” d.o.o. Tuzla te nadzorni organ Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka da poduzmu sve što je u njihovoj moći te okončaju ove radove dok nije došlo do saobraćajnih nesreća. Nažalost, može se reći da je za vozila koja prolaze ovom dionicom već kasno.

Kako izgleda vožnja tim putem pogledajte na video snimku.

Iskreno se nadamo da će radovi na ovoj dionici biti završeni do oktobra 2019. godine, a nas koji redovno koristimo ovu dionicu raduje činjenica da ćemo uživati u “euro asfaltu” 2 godine, jer toliko traje garancija na radove.