fbpx
Vijesti

Blekić i ostali: Tužilaštvo predložilo saslušanje vještaka iz Slovenije

Kantonalni sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Tužiteljica Lejla Kurtanović uložila je prigovore autentičnosti na izvještaje finansijskih revizora iz Slovenije, rekavši da nisu saslušani na suđenju, te fotografije koje je predložila Mulahusićeva Odbrana. Isti prigovor je uložen i na prijedloge materijalnih dokaza koji su se odnosili na rješenje o obustavi istrage Državnog tužilaštva Slovenije protiv bankarske grupacije NLB Group, te uvođenje u materijalne dokaze presude Općinskog suda u Sarajevu iz 2015. godine.

„Presude ne mogu biti materijalni dokazi, pogotovo ukoliko se radi o nepravosnažnoj presudi“, rekla je tužiteljica Kurtanović, ne navodeći o kojoj presudi je riječ.

Braniteljica Senka Nožica, koja zastupa Mulahusića, predložila je da Sudsko vijeće prihvati dokaze Odbrane i prigovor Tužilaštva, pa da o tome odlučuje.

„Bojim se da se Tužilaštvo boji dokaza koji su oslobađajući za mog branjenika. Molim vas da prihvatite revizorske izvještaje vještaka iz Slovenije“, rekla je Nožica, dodavši kako se dijelovi izvještaja nalaze u činjeničnom opisu radnje krivičnih djela.

Nožica je dodala kako revizorski izvještaji stoje u tužilačkom predmetu, te da se revizori ne moraju saslušati, dodavši kako su samo dijelovi izvještaja prezentirani svjedocima na glavnom pretresu. Sudsko vijeće je prihvatilo prijedlog Odbrane Mulahusića.

Branilac Asim Crnalić, koji zastupa drugooptuženog Edina Dizdara, je najavio da će tražiti da Tužilaštvo pročita sve dokaze pred Sudom koji nisu prezentirani tokom glavne rasprave.

„Ako je Tužilaštvo napravilo optužnicu od 1.000 stranica dokaza, neka pokaže svoje dokaze, to ću ja tražiti kao branitelj“, rekao je Crnalić.

Iz Tužilaštva su rekli kako su mjesecima sa odbranama usaglašavali listu dokaza, te da će čitanje sadržaja materijalnih dokaza trajati dugo.

Za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca, prevaru u privrednom poslovanju i druga djela, optužnica tereti Zijada Blekića, Edina Dizdara, Ramiza Bibića, Muharema Bajrića, Armina i Elmu Mulahusić, Davera Halilbegovića, Hasana Ćelama, Nasera Dacu, Jasmina i Smiljku Jusufranić, Branislava Petrovića, Mirsada Imamovića, Edina Muftića, Edinu Halilbegović i Azru Blekić-Aydogan.

Među materijalnim dokazima koje je predložilo Tužilaštvo nalazi se potvrda o pozajmici od 1,2 miliona maraka za izgradnju stanova kompaniji Unioninvest, kupoprodajni ugovor između optuženih Nasera Dace i Edina Dizdara, odluku o prodaji nekretnina kompanije „Vranica“ u Sarajevu i Mostaru.

Odbrana Mulahusića je u materijalne dokaze uložilo prijedlog o odobrenju finansiranja NLB Leasing Ljubljana i ugovor o zajmu sa „Profit-invest“ kompanijom za izgradnju stambene zgrade ‘Marijin Dvor’, sporazum o poslovnoj saradnji NLB i „Profit-invest“, ugovor o ustupanju potraživanja NLB Grupi, kupoprodajni ugovor između optuženih Daca Nasera i Blekić Zijada, te brojne zapisnike sa sjednica skupštine dioničara kompanije „Unioinvest“.

Naredno suđenje zakazano je za 8. februar, kada bi videolinkom trebali biti saslušani svjedoci iz Slovenije.


Post Views: 1

Izvor

Oznake: Vijesti

Vezani članci