fbpx
Vijesti

Blekić i ostali: Trojici optuženih ukinut pritvor i određene mjere zabrane

Kantonalni i Općinski sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Saša Kovačić, koji je bio zaposlen u pravnoj službi NLB banke Ljubljana, ispričao je da se u augustu 2008. godine upoznao sa projektom “Marindvor“, nakon što je je NLB Leasing Sarajevo zaključio sporazum o saradnji sa “Profin-investom“. Dodao je da je njegov pravni tim analizirao sporazum i da su ocijenili da sadrži odredbe koje nisu najpovoljnije za NLB banku, zbog čega je uprava tražila da se poboljša situacija NLB-a u sporazumu, posebno u dijelu vraćanja kredita iz prodaje poslovnih prostora.

Pravni tim je predložio sklapanje neke vrste memoranduma da je banka u fazi pregovora sa “Profin-investom“, zbog aktivnosti koje su provođene bez saglasnosti NLB-a. Po zaključivanju memoranduma su, kako je svjedok ispričao, održani dugi pregovori, nakon kojih je sklopljen novi sporazum.

Na pitanje tužiteljice Lejle Kurtanović, svjedok je pojasnio da je NLB banka “uvijek pregovarala sa gospodinom Arminom i Daverom“, te da nije nikada problematizirano da li oni imaju vlasnički udio u “Profin-investu“.

Odgovarajući o ulozi firme “CBS invest“, svjedok je pojasnio kako je prvobitno dogovoreno da “Profin-invest“ bude nosilac i finansijer projekta, ali da se u daljnjim pregovorima tražilo novo rješenje za ovaj projekt i da su razmišljali o osnivanju firme u Sarajevu. Zbog kratkog vremena za realizaciju, odlučili su ipak da firma “CBS“ bude nosilac aktivnosti finansiranja projekta, a da “Profin-invest“ preuzme dio projekta u samoj fazi izgradnje, što je bio način na koji bi NLB “poništila negativne konotacije“ u vezi s prvobitnim sporazumom.

Nakon toga je sklopljen ugovor sa firmom “CBS“ vrijedan 4,9 miliona maraka i, dodao je svjedok, ovoj firmi je isplaćeno 2,1 milion maraka, dok je isplata ostatka sredstava uslovljena predočavanjem građevinskih dozvola do 15. februara 2010. godine. Kovačić je ispričao da su imali nezvanične informacije da su građevinske dozvole pribavljene, ali da nisu dostavljene zvanično “CBS-u“ do juna 2010. godine. Zbog toga je pravna služba dala dva prijedloga nastavka projekta, od kojih je uprava Banke prihvatila onaj o odustajanju od kupoprodajnog ugovora za zemljište.

Govoreći o saradnji NLB banke i “Profin-investa“, svjedok je pojasnio da su, iako projekt nije uspio, imali korektnu saradnju. Dodao je da ne može tvrditi da je NLB nametao ikakve uslove u okviru ove saradnje, te da su pregovori bili teški, posebno zbog prvog sporazuma koji je bio nepovoljan za Banku.

Odgovarajući optuženom Edinu Dizdaru, rekao je da mu je poznato ime i prezime, ali se ne sjeća da je on učestvovao u pregovorima, dok je za optuženu Amelu Kalisi rekao da je bila direktor NLB Leasing Sarajevo i da nije upoznat da li je bila prokurist u “Profin-investu“.

Optuženom Arminu Mulahusiću svjedok je, na pitanje da li je postojala iskrena želja “Profin-investa“ da završi projekt “Marindvor“, odgovorio da to nije bilo sporno, kao i da se on sam službeno zalagao da projekt bude završen. Na pitanje o predočavanju građevinskih dozvola, optuženi Mulahusić je konstatovao da je, prema odredbama sporazuma, predočio građevinsku dozvolu, na šta je svjedok pojasnio da je dozvola trebala biti predočena prodavcu, u ovom slučaju “CBS-u“, te su imali dopis direktora prodavca da dozvola nije dostavljena u predviđenom roku.

Na pitanje o reviziji projekta “Marindvor“ i navodima u kojima stoji da je “Armin Mulahusić skeniranu građevinsku dozvolu dostavio 25. decembra 2009. godine“ upravi NLB banke, svjedok je rekao da su oni tražili da im to dostavi ugovorna strana, koja je u ovom slučaju bila “CBS“.

Odgovarajući Saninu Pešti, braniocu Davera Halilbegovića, Kovačić je rekao da ne može potvrditi da je pregovarački odnos vođen na način “NLB traži, ‘Profin-invest’ ispunjava“. Kazao je i da nije imao nikakva saznanja da optuženi Halilbegović i Mulahusić dovode NLB u neku zabludu, niti je na sastancima čuo da se potencirala neka eventualna kriminalna djelatnost.

Za organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca, prevaru u privrednom poslovanju i druga djela optuženi su Zijad Blekić, Edin Dizdar, Armin Mulahusić, Daver Halilbegović, Jasmin i Smiljka Jusfranić, Mirsad Imamović, Muharem Bajrić, Ramiz Bibić, Naser Daca, Hasan Ćelam, Edina Halilbegović, Elma Mulahusić i Azra Blekić Aydogan.

Branilac Pešto unakrsno je ispitao svjedoka Ervina Fajfera, koji je u vrijeme pregovora o projektu “Marindvor“ bio direktor Upravljačkog centra NLB banke. Ovaj svjedok je kazao da je cijeli projekt započet u NLB Leasingu u Sarajevu, a banka je samo pitana da li treba neke poslovne prostore za svoje poslovanje. Nije se mogao sjetiti da li je neko zahtijevao da se u projekat, kao partnerska kuća, uvede “Energo Group Slovenia“.

I ovaj svjedok je govorio o procesu pregovora banke sa “Profin-investom“, a na pitanje da li su Mulahusić i i Halilbegović na bilo koji način doveli u zabludu NLB banku, odgovorio je da nije stručnjak za procjenu ovog pitanja.

Sud je odbio prijedlog Odbrane za ponovno saslušanje sedam svjedoka iz Slovenije putem videolinka, pojasnivši da su ovi svjedoci već saslušani na iste okolnosti kao prijedlog Tužilaštva.

Nastavak suđenja zakazan je za 24. maj.


Post Views: 12

Izvor

Oznake: ,

Možda vas zanima

Vijesti