Povežite se sa nama

Stranke

Amar Dovadžija napustio SDA: Ne mogu više da trpim da mi se vrijeđa inteligencija

Objavljeno

-

Amar Dovadžija, bivši zastupnik SDA u Skupštini Kantoan Sarajevo, napustio je ovu stranku. Objavio je to na svom Facebook profilu.

Njegov post objavljujemo iu cijelosti:

VIŠE NE MOŽE!!!

Po povratku sa studija, iz Egipta 2012.godine, a na nagovor mog prijatelja, ahbaba Neretljak Fikreta, odlučio sam se na politički angažman.

Čitajući knjige i imajući u vidu ulogu SDA, a posebno predsjednika, rahmetullahi alejhi, Alije Izetbegovića, nisam imao ni trun dileme kojoj političkoj opciji da se priključim.

Odmah sam, te 2012., prihvatio da “stanem” na listu SDA za općinsko vijeće na poziciju 22 i kao peti po broju glasova ušao u OV Ilijaš.

2014. godine sam, kada mi je bilo najteže u životu, 3-4 mjeseca nakon gubitka bračnog druga, sa kojim mi je ostalo dvoje djece, dvije kćeri, jedna 6 mjeseci, a druga 5,5 godina, prihvatio kandidaturu OO SDA Ilijaš za Skupštinu Kantona Saraj, a sve iz jednog cilja, a to je borba za opće dobro i doprinos zajednici. Tada sam, također, prošao u Skupštinu Kantona Sarajevo sa 5518 glasova.

2018. godine, svjestan da nemam teoretske šanse za prolazak u Parlament FBiH, prihvatio sam kandidaturu na listu za Parlament FBiH, izborna jedinica 11, a sve zbog onog KRAJNJEG, NAŠEG CILJA.
Imao sam 5117 glasova i nisam prošao.

U općinskom vijeću, kao i u skupštini Kantona Sarajevo sam poštovao stavove stranke, pa čak i onda kada su se na mene stavljani mnogi upitnici. Čuvao sam dignitet i ugled stranke, pa čak i kada su bile najveće turbulencije.

Pored svega nabrojanog, nakon izbora 2018. godine, pa sve do danas, a zaista ne znam iz kojeg razloga, trpim VRIJEĐANJE INTELIGENCIJE.

Da se razumijemo, od stranke mi ništa ne treba, niti sam kad šta tražio, a niti mi je nuđeno osim da idem na listu.
Jedino što sam tražio jeste da se poštujemo i cijenimo.
Nemam problem da budem ZADNJI, a ni u SREDINI, a nisam NESPOSOBAN da ne bih bio ni u vrhu.

SAMO SAM TRAŽIO DA SE SVAČIJI RAD, TRUD I REZULTAT POŠTUJE.

Neslaganja je bilo. Prijetilo mi se SUDOM ČASTI. Napadan zbog objavljivanih istina na mom FB profilu. Ali uvijek sam gledao NEKO OPĆE DOBRO i KRAJNJI CILJ, te prelazio preko toga.

PRELAZIO SAM PREKO SVEGA, SVJESTAN DA NEMA IDEALNIH, ali nažalost, dešavanja protekle dvije godine su prelila čašu, kako na većem, tako i na lokalnom nivou. Daleko je se otišlo od one ideje koju je postavio i zagovarao predsjednik , rahmetullahi alejhi, Alija Izetbegović.

O imenima i detaljima ne želim da pišem niti govorim, ali ima zabilježeno. Svi ćemo doći tamo gdje treba i svima će nam biti predočeno ono što smo radili.

Pomjerao sam granice, ali to se nije cijenilo i vidjelo.

Snage za mijenjanje stvari iznutra više nema!

DRAGI PRIJATELJI, NAKON VIŠEMJESEČNE BORBE SA SAMIM SOBOM, SAVJETOVANJA SA VELIKIM BROJEM LJUDI, ŽELIM DA VAS OBAVJESTIM DA MOJ POLITIČKI ANGAŽMAN I MOJE POLITIČKO DJELOVANJE U SDA DANAS DEFINITIVNO I ZVANIČNO PRESTAJE.

Hvala svima koji su me iskreno podržavali, savjetovali i cijenili.

VIŠE NE MOŽE!!!Po povratku sa studija, iz Egipta 2012.godine, a na nagovor mog prijatelja, ahbaba Neretljak Fikreta,…

Posted by Amar Dovadžija on Ponedjeljak, 6. July 2020.

Ovdje pročitajte izvorni tekst:
Oglašavanje

Stranke

Selim Bešlagić: Usmeni intervjui za posao u javnim ustanovama moraju biti snimani i dostupni kandidatima na uvid

Objavljeno

-

Od

Selim Bešlagić, zastupnik Naše stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona, podnio je inicijativu da usmeni intervjui prilikom konkursa za posao u institucijama čiji je osnivač Kanton budu snimani i dostupni učesnicima konkursa.

„Kad konkurišete za posao u javnim institucijama u TK, usmeni intervju često može biti odlučujući za prijem na radno mjesto. Naprimjer, neko može imati slabije ocjene na fakultetu, biti slabije ocijenjen na osnovu radnog iskustva od nekog drugog kandidata, ali da ima više bodova na osnovu razgovora i da bude primljen. Kako nema dokaza o kvalitetu tog razgovora i nejasni su kriteriji bodovanja, onda mnogi kandidati sumnjaju da ti usmeni intervjui služe kao sredstvo protekcije za slabije kandidate koje treba primiti na neki posao na osnovu političkih ili rodbinskih veza. Ako bismo uveli njihovo snimanje i učinili ih dostupnim, to bi nesumnjivo smanjilo mogućnost manipulacije brojem bodova na osnovu ovog konkursnog uslova“, obrazložio je Bešlagić svoju inicijativu.

Ovdje pročitajte izvorni tekst:
Nastavite čitati

Stranke

Podnesena inicijativa za smjenu Sebije Izetbegović… Arijana Memić obrazložila zašto

Objavljeno

-

Od

Arijana Memić, zastupnica Naroda i Pravde u Skupština u KS podnijela je inicijativu za smjenu menadžmenta KCUS-a ma čelu sa Sebijom Izetbegović.

Njenu inicijativu prenosimo u cjelosti:

Klubovi opozicionih partija (koalicije „Četvorke“), Klub nezavisnih zastupnika u Skupštini KS i zastupnici ostalih stranaka koji dijele mišljenje o potrebi hitne smjene menadžmenta KCUS-a i generalne direktorice Prof.dr. Sebije Izetbegović u Skupštini KS daju:

Inicijativu

za pokretanje postupka smjene generalne direktorice i kompletnog menadžmenta KCUS-a te imenovanje v.d. generalnog direktora i privremenog rukovodstva do izbora novog menadžmenta, a zbog neadekvatnog organiziranja zdravstvene zaštite stanovništva tercijarnog i sekundarnog-B nivoa u uslovima pandemije, nepostojanja jasnih planova i procedura za postupanje u uslovima vjerovatnog pogoršanja situacije u vezi sa pandemijom, loše kadrovske politike, neprestanog politiziranja zdravstva kao bitne funkcije društva u aktulenoj situaciji i općeg nezadovoljstva i nesigurnosti stanovništva, a koje je izazvano neodgovarajućim radom menadžmenta KCUS-a.

Obrazloženje:

Inicijativa se pokreće iz više razloga čiji sadržaj su različiti problemi i devijacije u radu menadžmenta KCUS-a koji posljedično rezultiraju sve manjim brojem zdravstvenih usluga za stanovništvo, nižim nivoom kvaliteta, zatvorenošću klinika za pacijente, drastičnom neiskorišćenošću kapaciteta, lošom koordinacijom sa ostalim nivoima zdravstvene zaštite i zdravstvenim ustanovama te nepovjerenjem stanovništva – korisnika usluga.

Cilj Incijative je da se nakon smjene imenuje v.d. rukovodstvo koje će brzim i efikasnim mjerama popraviti stanje u korist bolje zdravstvene zaštite građana u uslovima pandemije. Istovremeno, po redovnoj proceduri (konkursom) imenovalo bi se novo rukovodstvo (GD i menadžment) po kriteriju stručnosti i neovisnosti od političkih, ličnih i drugih uticaja.

Konkretno, kao razlozi Inicijative nadalje su neprihvatljivi sljedeći oblici funkcioniranja KCUS-a u sistemu zdravstvene zaštite:

– loše planiranje kapaciteta izolatorija za zbrinjavanje oboljelih od covid-19; očigledno je da poduzete mjere menadžmenta nisu stvorile uslove za efikasan odgovor na širenje pandemije. Izolatorij Podhrastovi je već popunjen, kapaciteti na Građevinskom fakultetu su rasformirani bez ikakve procjene tendencija pandemije, testiranje se vrši po nejasnim kriterijima, nepoznato je stanje raspoloživih količina zaštitnih sredstava, testova, lijekova i sl,

– zatvaranje kapaciteta klinika na KCUS-u za sva druga oboljenja, osim hitnih intervencija tercijarnog nivoa. Ovakvo izoliranje Kliničkog centra od pacijenata pod izgovorom zaštite od corona-virusa u mjeri koja se provodi je neopravdano i već ide na štetu zaštite zdravlja pacijenata. Svakodnevna vidljiva praksa ukazuje da je KCUS uspostavio sporu i neadekvatnu trijažu pacijenata u šatorima na ulazima u krug, u lošim uslovima i sa slabom organizacijom protoka ljudi što onemogućava pacijente da dobiju pravovremenu, a neophodnu terapiju;

– nepristupačnost zdravstvene zaštite građanima: uočena je „taktika“ prilikom trijaže da se čak ni hitni pacijenti indicirani za hirurške intervencije B-nivoa ne primaju na klinike, nego šalju u Opću bolnicu, bez obzira na hitnost i rizik da se zbog gubitka vremena na transport ugrozi život pacijenta; kontrolne i hladne procedure se ne provode, a onkološke i druge neodgodive se obavljaju uz velika kašnjenja, smanjen kvalitet i maltretiranja pacijenta;

– loš odnos i nepristupačnost za pacijente izvan Sarajeva; Praksa je pokazala da pacijenti npr. iz Goražda (kada nema mogućnosti liječenja) sa teškoćama ulaze u KCUS na liječenje. Poznat je i slučaj trudnice iz Olova (sada već na sudu) koja je otpuštena sa KCUS-a zbog toga što je bila corona-pozitivna, a ista je uspješno porođena u zeničkoj bolnici;

– neprestano politiziranje funkcije KCUS-a i zloupotreba političke pozicije generalne direktoice (GD) u cilju zataškavanja propusta u radu KCUS-a i obračuna sa neistomišljenicima. Primjeri za ovo su odbijanje raščišćavanja slučaja odbijanja liječenja i izmještanja mldb. pacijentice N.S., zloupotreba Ljekarske komore KS za javne obračune sa kolegama izvan KCUS-a, indicije za učešće u nezakonitoj nabavci respiratora, neovlaštren uticaj na procese na UNSA, Medicinskom fakultetu i Ljekarskoj komori KS;

– nesprječavanje i poticanje daljeg odliva stručnog kadra na štetu kvaliteta usluga; brojni slučajevi (oko 170 specijalista i 350 srednjeg osoblja) pokazuju da menadžment odnosom prema stručnom kadru potiče njihov odlazak, nema strategiju zadržavanja, popunjavanja i educiranja novog stručnog kadra čega je posljedica smanjenje nivoa kvaliteta i stručnosti u domenu tercijarnih usluga te gašenje nekih specijalističkih, posebno hirurških disciplina;

– opstrukcija razvoja i osposobljavanja kapaciteta Opće bolnice: očigledno je da KCUS nije konstruktivan, nego opstruktivan faktor u razvoju Opće bolnice. To se ogleda u poduzimanju aktivnosti koje otežavaju napore Opće bolnice sa v.d. Prof .dr. Gavrankapetanovićem na čelu da za građane Sarajeva/KS osiguraju šire kapacitete i nove vrste usluga (npr. menadžment KCUS-a ometa stavljanje napuštene zgrade Vaskularne klinike u funkciju kapaciteta Opće bolnice i sl.);

– neadekvatna zaštita osoblja od virusa (zaštitna oprema nedovoljna), a što je rezultat lošeg planiranja i vršenja javnih nabavki na zakonski upitan način i preko nekompetentnih dobavljača. Posljedica je zaraza osoblja i koje nije u direktnom dodiru sa oboljelim od covid-19;

– neuspješnost menadžmenta KCUS-a proističe i iz činjenice da je u Skupštini KS oboren Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju KCUS-a za 2018. godinu, ali je nova skupštinska većina ignorirala činjenicu da je obaranje izvještaja proisteklo iz objektivnih slabosti u radu i loših rezultata rada KCUS-a u domenu broja i nivoa izvršenih usluga, kadrovske politike (veliki odliv stručnog kadra) i neefkasne reorganizacije strukture i rada KCUS-a čega su posljedica pad usluga po svim osnovama.

Shodno navedenom predlažemo da se ova Inicijkativa usvoji i da se pokrene postupak smjene Upravnog odbora, menadžmenta i generalne direktorice KCUS-a.

Ovdje pročitajte izvorni tekst:
Nastavite čitati

Najčitanije